Derin Oluklu olarak üretim ve yönetim süreçlerinde insan hayatını en temel değerlerimizden bir tanesi kabul ediyoruz. Bu kabul ve anlayıştan hareketle;

  • 18 yaşını tamamlamamış personel çalıştırmamayı hedeflerken genç işçi çalıştırma düzenlemelerine de riayet etmeyi hedefliyoruz,
  • Personelimizin kendi istek ve talepleri ile üretim süreçlerinde yer almasına önem veriyoruz,
  • Personelimizin İSG uygulamaları kapsamında eğitim ve katılımını sağlarken iş ortamında ilgili önlemlerin alınmasını da önemsiyoruz,
  • Personelimiz arasında ayrımcılık ya da adam kayırmacılık gibi profesyonellikten uzak tutumları benimsemezken işçi ücretleri, sosyal yardım ve diğer konularda adil olmayı hedefliyoruz,
  • Personelimizin kişilik haklarına saygı duyarken insan onuruna yaraşır bir şekilde çalışma süreçlerine katılmasına özen gösteriyoruz,
  • Disiplin uygulamalarında yasal düzenlemeleri yol göstericimiz olarak kabul ediyoruz,
  • Mesai saatlerinin hukuki uygulamalara riayet edilerek belirlenmesini sağlarken fazla çalışma ve mesaide de personelimizin gönüllülüğünü ön planda tutuyoruz,
  •  Personelimizin kazanılmış haklarını tam ve zamanında ödemeye önem veriyoruz,
  • İş ortakları ve tedarikçilerimizin hukuki prosedürlere uygun hareket edip etmediğini incelerken etik değerlerimizle bağdaşmayacak uygulamalardan kaçınan paydaşlarla ortaklık yapmaya değer veriyoruz,
  • Ulusal ve uluslararası anlamda işçilerin haklarını koruyan ve sosyal sorumluluk politikamız gereği uluslararası standartlara bağlı kalmamızı sağlayan bütün uygulamalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmeyi taahhüt ediyoruz.