Derin Oluklu olarak FSC ile ilişkilerimizi sürdürürken aşağıdaki ilkeler ışığında hareket etmeye özen gösteriyoruz.

  • Yasadışı faaliyetlerden uzak durmak,
  • Ormancılık uygulamalarında hak ve sorumlulukları yerine getirmek,
  • Ormancılık uygulamalarında değeri yüksek olan varlıkları korumak,
  • Orman alanlarının ormancılık dışındaki faaliyetlerde kullanılmasına engel olmak,
  • Ormancılık uygulamalarında GDOlu ürün kullanımında uzak durmak,
  • ILO İşte Temel İlkeler ve Haklar Deklarasyonu kapsamında Temel ILO Sözleşmelerinden ihlali önlemek.