Bilgi çağında yaşayan insanlığın bilgiye ulaşması değerli ve gerekli olsa da gizli kalması gereken bilgilerin korunması en önemli konulardan bir tanesi olur. Derin Oluklu olarak hem firmamız hem de iş ortaklarımızın güvenliği adına aşağıdaki ilkeler ışığında bilgi güvenliğine önem verdiğimizi belirtiyoruz.

  • Bilgi güvenliği ve gizliliği konusunda yasal düzenlemelere uygun hareket ediyoruz,
  • Bilgi güvenliğinde sadece kendi bilgilerimizin değil müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve paydaşlarımızın bilgilerini 3. kişilerin ulaşamayacağı şekilde muhafaza ediyoruz,
  • Derin Oluklu olarak aldığımız bütün önlemlerin iş ortaklarımız ve paydaşlarımız tarafından alınmasını da sağlamayı arzuluyoruz,
  • Bilgi teknolojilerinde en yüksek standartlara ulaşmayı ve bilgi güvenliğini maksimum derecede koruyacak şekilde önlem almayı amaçlıyoruz,
  • Bilgilerin işlenmesi, korunması veya yok edilmesi sırasında yetkisiz erişim ve izinsiz değişim gibi olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını sağlıyoruz,
  • Personelimizin bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirilmesini sağlarken risk analizleri ve güncellemelerle en başarılı çözümlere imza atıyoruz.